Doświadczony pszczelarz podczas inspekcji jesiennej w pasiece

Doświadczony pszczelarz podczas inspekcji jesiennej w pasiece